Detailplaneeringu algatamine

Paistu vallavolikogu  algatas 15.oktoobri 2013 otsusega nr 27 Viisuküla külas katastriüksuste 57001:001:0047 ja 57001:001:0006 maal detailpalneeringu, mille eesmärgiks on maakasutuse juhtotstarbe määramine ühiskondlike ehitiste maaks ning ehitusõiguse määramine eesmärgiga aastaringse  kasutusvõimalusega spordirajatiste ehitamine ja arendamine  arvestades olemasolevat taristut (rajad, valgustus, lumetootmine jne.). Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,3 ha.

Holstre-Polli spordi- ja puhkekeskuse palliplatside I etapi ehitustööd

Hanketeade

Tehniline kirjeldus

Töömahtude koondtabel

Projektijoonis

Lõiked

Projekti seletuskiri

Piirded

Väljavoolu kindlustamine

Kooskõlastused,geoloogia

Asukoht

Kvalifitseerimistingimused

Vastavustingimused

Pakkumuse maksumuse vorm

Staadionihoone projekteerimise hanke materjalid

Hanketeade

Lähteülesanne

Ruumiprogramm

Lisa 1 (hinnapakkumuse vorm)

Tartaankattega tenniseplats

Hanketeade

Hinnapakkumise vorm