Holstre-Polli V maastikujooks 2015. 10. 31.      Tulemused.       Juhend

Reedene rulliring 2015 

​I etapi tulemused 07.08.2015

II etapi tulemused 04.09.2015​

III etapi tulemused 18.09,2015

Koondarvestus 2015

“Reedene Rulliring 2015” Holstre-Pollis

 

 

Juhend

 

“Reedene rulliring” on mõeldud Holstre-Polli tervisekeskuses suviste tegelusvõimaluste populariseerimiseks ja eelkõige tervise- ja harrastussportlaste suviste treeningute mitmekesistamiseks ning oma võimete proovilepanekuks.

 

Korraldajad

Reedese rulliringi korraldajad on Viljandi Suusaklubi ja  Holstre-Polli Tervisekeskus.

 

Toimumisaeg ja koht

Reedese rulliringi võistlused toimuvad 07.08, 04.09, 18.09,  2015 a. Holstre-Polli Tervisekeskuse rollerirajal.

 

Võistlusvahendid

Võisteldakse rullsuuskadel (ratta max läbimõõt kuni 100mm  ja laius 30mm) või rulluiskudel. Rajal edasiliikumiseks kõrvalise abi kasutamise eest võistleja diskvalifitseeritakse.

 

Võistlusrada

Sõidetakse Holstre-Polli tervisekeskuse 2,1 km. pikkusel rollerirajal.

Rada on soojenduseks avatud, kuid ei tohi segada võistlejaid .

 Vastassuunas liikumine on kategooriliselt keelatud. Sätet eiravad osavõtjad diskvalifitseeritakse. Stardipaik vastavalt tähistusele.

 

Võistlusformaat

 Läbitavate ringide arv vastavalt vanuseklassile. Stardiaeg on vaba, kuid peab mahtuma 17.00-18.00 vahele.Stardiintervall on minimaalselt 15 sekundit.

Rullsuusatamine:

 • poisid                          2001 ja hiljem sündinud           2 X 2,1 km
 • tüdrukud                      2001 ja hiljem sündinud           2 X 2,1 km.
 • poisid                          1998 -2000 sündinud              3 X 2,1 km
 • tüdrukud                      1998 -2000 sündinud              2 X 2,1 km.
 • noormehed                  1994-1997 sündinud               3 X 2,1 km
 • neiud                           1994-1997 sündinud               3 X 2,1 km.
 • mehed                         1993 ja varem sündinud           4 X 2,1 km.
 • naised                          1993 ja varem sündinud           3 X 2,1 km.

Rulluisutamine:

 • mehed                                                                        2 X 2,1 km.
 • naised                                                                         2 X 2,1 km.

 

Registreerumine

Võistlustele registreerumine toimub stardipaigas või elektrooniliselt võistluseelsel päeval : tiit@holstrepolli.ee . Registreerumisel märkida nimi,sünniaasta , vanuseklass, võistlusviis.

 

Stardimaks

Stardimaks igal võistluskorral on 1.- € Stardimaks tasutakse võistlusnumbri kättesamisel stardipaigas.

 

 

Ajavõtt ja tulemused

Võistleja kes  soovib startida ajvõtu ringi(de)le teavitab sellest stardikohtunikku, kes väljastab võistlusnumbri ja lubab võistlusrajale.

Võistleja käivitab elektroonilise stardiaja stardiväravas. Finišijoone ületamisel fikseerib fotosilm lõpuaja.

 

Tulemused avaldatakse Holstre-Polli Tervisekeskuse kodulehel www.holstrepolli.ee rubriigis võistlused.

 

Võistlusklassid

Eraldi arvestust peetakse järgmistele vanusegruppidele rullsuusatamises:

 • poisid                          2001 ja hiljem sündinud          
 • tüdrukud                      2001 ja hiljem sündinud          
 • poisid                          1998 -2000 sündinud             
 • tüdrukud                      1998 -2000 sündinud             
 • noormehed                  1994-1997 sündinud              
 • neiud                           1994-1997 sündinud              
 • mehed                         1993 ja varem sündinud          
 • naised                          1993 ja varem sündinud           .
 •  

ja rulluisutamises:

 • mehed                        
 • naised

 

Autasustamine

 

 • Arvestus toimub kolmest osavõistlusest kahe parema aegade summeerimisel..
 • Osavõistlustel eraldi autasustamist ei toimu.
 • Viljandi Suusaklubi paneb toetajate abiga  välja auhinnad kolmele paremale  sõitjale vanusegrupis.
 • Kõigil  etappidel osalenutele on loosiauhinnad , mille loosimine toimub viimase etapi autasustamisel. Loosiauhinnad loositakse ainult kohalolijatele.
 • Autasustamine toimub viimase etapi järgselt ,15-30 min. pärast viimase võistleja finišeerumist võistluspaigas.

 

Muud

 

 • Osavõtt toimub omal riisikol.
 • Stardimaksu tasumisega kinnitab osaleja :

-et on tutvunud võistlusjuhendiga ja nõustub sellega.

-oma tervisliku seisundi ja treenituse taset võistlusdistantsi läbimiseks

 • „Reedese Rulliringi“ toimumise ajal on kohustuslik  kaitsekiiver ja soovituslikud kaitsmed
 • Võistlusjuhendis käsitlematta juhud ja esitatud protestid lahendab võistluste kohtunikekogu :
 • Protesti esitamise aeg on hiljemalt 15 minutit pärast iga etapi lõppu.
 • Holstre-Polli Tervisekeskusest on võimalik laenutada hinnakirja alusel  võistlusteks tarvilikke spordivahendeid (rulluisud, rullsuusad, kiivrid, kaitsmed, rullikepid. ).
 • Täiendav informatsioon: Tiit Tammemäe tiit@holstrepolli.ee  mob. 5268656

Viljandi suusasarja I etapp  tulemused

25.veebruar toimunud Viljandimaa koolide karikavõistlused suusatamises tulemused.

26.veebruaril toimunud Viljandimaa meistrivõistlused tulemused

Viljandimaa MV   juhend 

Viljandimaa MV II etapp vabatehnikas toimus 19.veebruaril 2015. Tulemused

Viljandimaa MV I etapp vabatehnikas toimus 05.veebruaril 2015. Tulemused

Holstre- Pollis toimuvate suusavõistluste kalenderplaan 2015

Martini tehtud pildid