3467,1 hektarit!

Looduspark asub Viljandi maakonnas Sakala kõrgustiku keskosas Paistu, Viiratsi ja Pärsti valdades, piirnedes osaliselt Viljandi linnaga. Kaitseala ühendab endas mitmeid varem eraldi kaitse all olnud maastikukaitsealasid ja üksikobjekte. Looduspargiks ühendatuna moodustavad need mitmekesise ja kauni kompleksi, kus leidub nii puhkepiirkondi kui ka haruldaste taime- ja loomaliikidele kaitset pakkuvaid looduslikus seisus alasid ning põllumajandusmaastikke. Looduspark tervikuna pakub head võimalust puhkuseks tutvustades Viljandimaa maastike eriilmelisust.

Looduspargi kaitse-eesmärgiks on looduslikult mitmekesise ja esteetilise väärtusega maastiku säilitamine ning haruldaste ja hävimisohus olevate taime-, looma- ja linnuliikide elupaikade kaitse tagamine. Kaitseala vastab osadena ka EL loodus- ja linnudirektiivi kriteeriumitele ning kuulub Natura 2000 võrgustiku alade nimistusse.
 
Loodusväärtuste kaitse tagamise eesmärgil on looduspark jagatud sihtkaitse- ja piiranguvööndiks.
Sihtkaitsevööndid on moodustatakse teaduslikku või esteetilist väärtust omavate looduskomplekside kaitsmiseks ning säilitamiseks. Sihtkaitsevööndis on majandustegevus keelatud.
 
Looduspargis on kokku 11 sihtkaitsevööndit.
Polli mägede, Paistu ürgoru, Holstre mägede, Heimtali, Kindralimäe, Tilli, Tõllamäe, Loodi-Püstmäe, Sinialliku, Nõmme ja Mäemetsa sihtkaitsevööndites on üheks oluliseks kaitseväärtuseks vana, bioloogiliselt mitmekesine ja väärtuslik mets ning metsa ökosüsteem. Paistu sihtkaitsevööndis lisandub veel Aruküla lademe punase liivakivi paljandite kaitse. Heimtali sihtkaitsevööndi lisaväärtuseks on parkmets. Sinialliku sihtkaitsevööndi kaitse keskmeks on Sinialliku järv, oos, sinise savipõhjaga allikas ja linnamägi.
 
Piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav ning kultuurmaastikuna säilitatav osa, kus looduses toimetamisel tuleb arvestada kaitse-eeskirjaga kehtestatud erisusi. Piiranguvööndi moodustab looduspargi piiridesse kuuluv sihtkaitsevööndeid ja üksikobjekte siduv ala.
Looduspargis on oluline osa ka puhkevõimalustel ja nende loomisel, mis ühtlasi on ka loodushariduse ja looduse tutvustamise üks osa. Selleks on rajatud mitmeid loodusradu ja puhkekohti. 
Holstre-Polli puhke-, spordi- ja konverentsikeskus asub Loodi looduspargi piiranguvööndis. Holstre-Polli suusa- ja jooksuradasid on olnud võimalik nautida juba pikka aega.
Looduse kaitse toimub läbi inimese ja inimese jaoks. Looduspargi külastamine ja selle puhkevõimaluste kasutamine toob meid loodusele lähemale väärtustades seda paika meie jaoks.

Loodi looduspark on moodustatud Viljandi Maavalitsuse 21.augusti 1990.a. määrusega nr.296. Kaitse-eeskiri uuendati ja kinnitati Vabariigi Valitsuse 17.juuni 1997.a. määrusega nr.121, Looduspargi valitsejaks on Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon.