SA HOLSTRE-POLLI TERVISEKESKUS on asutatud detsembris 2005.  Asutajaliikmeteks on Viljandi linn, Paistu vald ja  Eesti riik.

Sihtasutuse põhieesmärgiks on mitmekülgsete tegelusvõimalustega Viljandimaa spordi- ja puhkekeskuse arendamine; alaeesmärkideks on spordiorganisatsioonide, koolide, erinevate asutuste ning laste ja noorte spordi-, konverentside -, tervistus- ja koolitustegevuseks tingimuste loomine ja vastavate teenuste pakkumine; vaba aja eesmärgistatud sisustamine ning elanikkonna aktiivseks puhkamiseks, sportimiseks ja vaba ja veetmiseks tingimuste loomine ja vastavate teenuste pakkumine; maastikuhoolduse korraldamine ja Loodi Looduspargi arendamine ning loodusõpperadade kasutuselevõtuks tingimuste loomine.