SA Holstre-Polli Tervisekeskus põhikiri

SA Holstre-Polli arengukava projekt 2010 – 2020
SA nõukogu liikmete nimekiri
SA juhatuse liikmete nimekiri
Palgaandmed 2010
Palgaandmed 2011
Palgaandmed 2012
Palgaandmed 2013
Palgaandmed 2014

Eelarved
2012 2013 2015 2016

Juhatuse protokollid 2011
Protokoll 1
Protokoll 2

Juhatuse protokollid 2012
Protokoll 1
Protokoll 2
Protokoll 3
Protokoll 4
Protokoll 5
Protokoll 6
Protokoll 7

Juhatuse protokollid 2013
Protokoll 1
Protokoll 2
Protokoll 3
Protokoll 4

Juhatuse protokollid 2014
Protokoll 1

Juhatuse protokollid 2015
Protokoll 1
Protokoll 2
Protokoll 3

Juhatuse protokollid 2016
Protokoll 16.03.16.

Nõukogu protokollid 2010
Protokoll 1
Protokoll 2
Protokoll 3

Nõukogu protokollid 2011
Protokoll 1
Protokoll 2
Protokoll 3
Protokoll 4
Protokoll 5

Nõukogu protokollid 2012
Protokoll 1
Protokoll 2
Protokoll 3

Nõukogu protokollid 2013
Protokoll 1
Protokoll 2
Protokoll 3

Nõukogu protokollid 2014
Protokoll 1
Protokoll 2
Protokoll 3
Protokoll 4 Protokoll 4.1

Nõukogu protokollid 2015
Protokoll 1
Protokoll 2

Protokoll 3

Nõukogu protokollid 2016
Protokoll 10.02.2016

Asutajate koosoleku protokollid 2013
Asutajate koosoleku protokoll 5.02.2013 põhikirja muutmine
Asutajate koosoleku protokoll 20.02.2013
Asutajate koosoleku protokoll 16. mail 2014

SA asjaajamise kord
SA dokumentide loetelu
SA nõukogu töökord
Hangete kord
SA raamatupidamise sisekorra eeskirjad
SA sisekontrolli kord
SA vara kasutamise ja käsutamise kord
SA põhikirjalised tegevuseesmärgid 2013

 

Tourest 2017 presentatsioon